0 x 0
ordskylesmer

Stortinget med sjokkmelding til skogbruket

10 % skogvern og signaler om omfattende båndlegging av arealer etter andre lovbestemmelser er resultatet av energi- og miljøkomiteens behandling av naturmangfoldpolitikken. Dette er både overraskende og sjokkerende.