0 x 0

Mer til skogbruksplanlegging!

Årets fordeling av investeringsmidler i skogbruket er nå klar, og ALLSKOG har blitt hørt når det gjelder behovet for skogbruksplanleggingsmidler. I Vårt område er det fortsatt mange kommuner der skogeierne ikke har fått gjennomført Miljøregistrering i Skog (MiS.) Dette gir grunnlag for å levere sertifisert virke til industrien.

Når Landbruksdirektoratet nå legger fram resultatet i forhandlingen om investeringsmidlene for 2017, står fortsatt fylkesfordelingen av midlene igjen. ALLSKOG skal i møte med direktoratet over nyttår, for å gi våre innspill.

Les mer om jordbruksoppgjøret her

Bekymret for holdninger hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

I et oppslag i Nationen 29.november beskrives seniorrådgiver hos Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Bjørn Rangbru sine leserinnlegg mot skogbruket, grunneiere og sitkagran. ALLSKOG er bekymret for at slike holdninger også påvirker objektiviteten i behandlingen av saker som berører skogeiernes næringsutøvelse.

Les saken her;
Nationen Miljøbyråkrat ønsker fri hogst i sitkagranskog 29.nov16