0 x 0

Sertifisering av tømmer

Alle skogeiere som leverer tømmer gjennom ALLSKOG, forplikter seg til å følge Norsk PEFC Skogstandard. Vi setter krav til at tømmerleverandørene følger skogbehandlingen i henhold til denne standarden. 

ALLSKOGs faktaark om PEFC
ALLSKOGs hefte om Norsk PEFC Skogstandard

ALLSKOG innehar en gruppesertifisering. Når tjenester i skogen er utført etter signert kontrakt med ALLSKOG sikres sertifisering av virket. Sertifiseringen sikrer skogeierne adgang til markedene, en sikrer ivaretakelse av biologisk mangfold i skogen og markedets beste leveringsbetingelser.

ALLSKOGs sertifisering

ALLSKOG er sertifisert for både Kvalitet (ISO 9001) og Miljø (14001). Sertifiseringen er en systemsertifisering og innebærer et systematisk arbeid for forbedring av både kvalitets- og miljøprestasjon.
  • Miljøsertifiseringen bygger på en nasjonal skogbehandlingsstandard (Norsk PEFC Skogstandard) som avveier hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige/økologiske interesser.
  • I standarden er det retningslinjer for hvordan de praktiske tiltakene i skogen skal gjennomføres for å ivareta biologisk viktige områder og friluftslivsinteresser, men også sikre produksjon av kvalitetsmessig god skog som råstoff for videreforedling.
  • Ferdigprodukter (f.eks papir og trelast) produsert av sertifisert råstoff kan merkes med PEFC-logo.

Norsk PEFC Skogstandard

Levende skog som begrep ble etablert i 1998, da det ble enighet om standarder for et bærekraftig norsk skogbruk. Da ble aktører innen skogbruk og skogindustri, miljø- og friluftslivorganisasjoner, fagbevegelse og forbrukerinteresser for første gang enige om standarder for bærekraftig forvaltning av skog. Levende Skog endret senere navn til Norsk PEFC Skogstandard.
 
Magnus Mestvedt er kvalitetssjef i ALLSKOG, og kan kontaktes for spørsmål om sertifisering.