0 x 0

Aktiviteter i lokallag

På disse sidene ønsker vi å vise bredden i aktiviteten rundt om i lokallagene. Skogeiere oppfordres til å delta i det lokale skogeierlaget. Her kan man slå av en skogprat med erfarne skogeiere, møte likesinnede, samt delta i kurs og bidra til å arrangere lærerike og sosiale arrangement selv.  

Lokallagene oppfordres til å sende inn saker vi kan legge ut på disse sidene. Vi bistår også i å reklamere for arrangement som er planlagt gjennomført.

Lokallagslederne kan også benytte SMS tjenesten for å komme i kontakt med medlemmene. Tilgang til denne får de gjennom innlogging i ALLSKOG-nett øverst til høyre.
 

Tips til aktiviteter i lagene

  1. Skogselskapet har laget fine naturstier som kan bestilles. Disse egner seg godt på skogdager og når skoleklasser tas med ut i skogen. Bestilles på Skogselskapet -Naturstier for bestilling.
  2. Skogdager/kvelder kan trekke mer folk når de arrangeres på ettermiddagstid eller i helgene når arbeidstakere har fri. Bålkaffe, informasjon  om markedssituasjonen fra skogbruksleder eller informasjon fra skogbrukssjef i kommunen kan godt inngå. Dette er en god erfaring å ta med i planlegging.
  3. Vis filmene fra Norges Skogeierforbunds 100 årsfeiring www.skogeier.no og fra ALLSKOG www.skogergenialt.no
  4. I Sør-Trøndelag ønsker Skjetlein Grønt Kompetansesenter gjerne å komme på skogeierlagsmøter for å informere om deres arbeid. Kontaktperson er Martin Solli på Skjetlein. De arbeider blant annet for økt bruk av bioenergi.
  5. www.velgskog.no er rekrutteringsprosjektet for å sikre skogutdannede ungdommer for framtidens skognæring. Prosjektlederne ønsker kontakt med ungdom for å spre kunnskap om skogutdanningen. Bare fem forstkandidater utdannes i året i Norge. Dette er for lite!
  6. Arrangere åpen dag i skogen med hogstmaskin og hogst. Dette krever god tilrettelegging slik at publikum ikke kommer for nært maskinene. Mange  synes det er spennende å se en moderne hogstmaskin i akjon!
  7. Arrangere kurs. www.skogkurs.no har svært mange kursalternativ i alt fra motorsag, ungskogpleie til innføring i skogbruk. Skogfondskurs for regnskapsførere er et av de viktige kursene når det gjelder økonomisk drift av skog.
  8. Allskogs samarbeidsadvokat Nidaros DA stiller gjerne med informasjon om grunneierrettigheter, yrkesskadeerstatninger mm. på informasjonsmøter for skogeiere.
  9. Norsk Treteknisk Institutt har ofte interessante prosjekter gående om bruk av tre, og de stiller gjerne på arrangementer for å fortelle om sine funn. www.klimatre.no er ett av de siste prosjektene.

 

kart-med-lokallag-3