0 x 0
allma_logo_pay-off_turkis

ALLMA priser

 
Prisen på ditt abonnement er avhengig av størrelsen på din skogeiendom. Pris beregnes ut fra eiendommens produktive skogareal. Det er gratis og en andelseierfordel for deg som medeier i ALLSKOG.

 Grunnpris pr skogeiendom kr 400 
 Eiendommens første 1000 daa kr 0,35 pr daa 
 Arealer fra 1000 daa til 10 000 daa kr 0,25 pr daa
 Arealer over 10 000 daa kr 0,15 pr daa
Alle priser er oppgitt eks mva. 

Det årlige abonnementet kan dekkes med skogfond med skattefordel
 

Priseks
empel
Kostnad for en skogeiendom på 1800 daa
Grunnpris kr 400
+ pris for de første 1000 daa kr 350
+ pris for arealer mellom 1000 og 1800 daa kr 200
Sum kostnad for ALLMA abonnement pr år kr 950
 

Ajourholdsgebyr
Der de digitale skogbruksplan- eller ressursoversiktsdata er eldre enn fem år, vil et data ajourholdsgebyr kunne tilkomme ved tegning av ALLMA abonnement. Gebyret innebærer ajourhold av bestand der abonnenten legger inn tiltak som er fem år eller eldre. Slik ajourhold avtales nærmere med ALLSKOG og faktureres etter medgått tid.
 
 
 
Data- og ajourholdsgebyr vil også tilkomme i tilfeller av flere inn- og utmeldinger. ALLSKOG forbeholder seg retten til å forhindre taktiske inn- og utmeldinger også kalt "gratispassasjerprinsippet"
 

Hva betaler man for?
Den årlige avgiften dekker tilgang til egen skogbruksplan i ALLMA på PC, ALLMA-app for iPhone og iPad, support, framskriving og ajourhold av data.