0 x 0
allma

ALLMA

Se ALLMA i bruk!

Din levende skogbruksplan
Studer skogbruksplanen din fra PC, iPhone eller iPad. Hogst, planting og skogskjøtsel kan planlegges fra sofaen, på kontoret, eller på APP når du er ute i skogen. ALLMA gir deg mulighet for tettere oppfølging, kontinuerlig ajourhold og aktualitet i din skogbruksplan.

La ALLMA hjelpe deg med å gjøre de riktige prioriteringene i forvaltning av skogen din.

For alle ALLMA-produkter gjelder at du må ha skogbruksplan produsert senere enn 2006. Se her om din kommune er tilgjengelig i ALLMA.

Bestill ALLMA her 

Gi ditt samtykke til å bruke ALLMA her

Om produktene:

ALLMA Innsyn
Med ALLMA Innsyn kan du studere din skogbruksplan i ulike temakart, tabeller og søkeverktøy. Allma Innsyn gir ikke mulighet for eget ajourhold, tegning, kartutskrift eller sporlogg.
ALLMA Innsyn inngår som andelseierfordel i ALLSKOG.

Funksjonalitet omfatter blant annet:

 • Ulike temakart med skogbruksplandata og annen nødvendig kartinformasjon
 • Hent opp informasjon om bestand og andre objekter i kartet
 • Framskriving av bestandsinformasjon hvert 3. år
 • Mål opp lengder og areal både på PC og i ALLMA APPen
 • ALLMA APPen viser din posisjon samt kart i områder uten dekning

ALLMA Pluss
Med ALLMA Pluss har du utvidet funksjonalitet for eget ajourhold av skogbruksplan. Beste utgangspunkt for forvaltning av din skogeiendom. ALLMA Pluss tilbys i en abonnementsløsning. 
Se ALLMA Pluss priser her.

Utvidet funksjonalitet:

 • Oppfølging og registrering av tiltak gir oppdatert bestandsinformasjon
 • Funksjonalitet for tegning/registrering av kartobjekter
 • Skriv kommentar i bestand, tiltak og dine tegnede kartobjekt
 • APP med utvidet funksjonalitet for online og offline bruk med sporing og tegning/registrering av kartobjekt
 • Lag og skriv ut kart
 • Annet ajourhold (grenseendringer med mer)
 • Mulighet til å legge inn forespørsel om skogtjenester fra ditt lokale andelslag
Trenger hjelp og har spørsmål angående ALLMA, ta kontakt med vår drifts- og supportteam på: Tlf: +47 912 44 205 E: allma@allskog.no