0 x 0
frivillig-vern-4
Vernet område

10 nye verneområder i ALLSKOGs geografi

Regjeringen vernet fredag 1. desember 36 skogområder i ni fylker. 10 av disse ligger i ALLSKOGs geografi.

Geografisk fordeler disse seg med tre i Møre og Romsdal, seks i Sør-Trøndelag og ett i Troms. Skogarealene vernes som nye naturreservat eller som utvidelser av eksisterende reservater.

Gjennom ordningen med frivillig vern har ALLSKOG bistått de 35 grunneierne som har tilbudt arealer til skogvern. Til sammen er det 9928 dekar som nå blir vernet.

- Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på den jobben vi har gjort for de skogeierne som nå har brukt ordningen med frivillig vern, forteller Kenneth Svensson i ALLSKOG. Han er ansvarlig for frivillig vern i ALLSKOG.
- Etter 13 år med frivillig skogvern er konklusjonen at ordningen fungerer godt. Den er kostnadseffektiv. I tillegg minimaliserer ordningen konfliktnivået rundt skogvern. Vi merker også at det for tiden er en stigende interesse for frivillig vern. Henvendelsene fra skogeierne har vært jevnt økende, forteller Svensson.

 

 Skogeiere som ønsker mer informasjon om frivillig vern kan henvende seg til våre saksbehandlere:

 

Stig Gorseth:                     stig.gorseth@allskog.no          tlf. 416 53 372

Bente Husby:                    bente.husby@allskog.no          tlf. 452 76 875

Rune Moen:                      rune.moen@allskog.no             tlf. 975 00 796

Kenneth Svensson:         kenneth.svensson@allskog.no    tlf. 907 54 436