0 x 0
allskog-100-ar-028

100 år for Skogeiersamvirket Nordafjells

100-arsemblemet-allskog


ALLSKOG og Skogeiersamvirket Nordafjells feiret sine 100 år i Namsos Rock City 5.-6.juni. Statsråd Lars Peder Brekk, samarbeidspartnere, kunder, ansatte og gjester bidro til et godt arrangement med årsmøte i Norges Skogeierforbund, jubileumsmiddag og Arena Skog under de to dagene i Namsos.

ALLSKOG takker for oppmerksomhet og gaver i anledningen. Midler som kom inn til vårt nyopprettede Rekrutteringsfond har allerede fått sin første disponering gjennom bidrag til skogsommerjobb for en UMB student i Inderøy kommune!

Vi takker jubileumskomiteen med Stig Magne Fiskum, nestleder i ALLSKOG styret i spissen, samt Irene Halvorsen i ALLSKOG som har planlagt og gjennomført arrangementet.

Vi deler svært gjerne taler, medieoppslag, bilder og andre saker fra vårt 100 årsjubileet på Namsos 5.-6.juni 2012.

allskog-100-ar-073
Ny styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav Veum overleverer jubileumsgave til ALLSKOGs rekrutteringsfond til styreleder i ALLSKOG Eilif Due. Due ble også valgt til ny nestleder i styret i NSF under årsmøtet som var lagt til Namsos

allskog-100-ar-043

    Ellen Moe, Kjersti Lunde (daglig leder i Din Tur AS)
og Magnus Mestvedt i ALLSKOG
 

lars-p-brekk-og-nrk

Mediedekningen av jubileet og vår skogpolitiske arena var svært god.
Her intervjues Brekk av NRK under vårt pressemøte 

allskog-100-ar-103

På dag 2 i Namsos arrangerte ALLSKOG; Arena Skog. Skogminister Lars Peder Brekk var hovedinnleder, etterfulgt av Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol, adm dir i ALLSKOG Ole Bakke og sjef for Rock City Martin Hågensen, sistnevnte ga et godt innblikk i forbindelsen mellom rocken og sagbruket i Namsos!
 Etterpå ble det omvisning på Moelven van Severen. 

allskog-100-ar-123

Ola Grongstad, Per T Indstøy og Knut Nordfjellmark er skogbruksledere i ALLSKOG. Jon Eilert Bøgseth er skogentreprenør i Namdalen. Disse karene er med å legge grunnlaget for all verdiskaping og sysselsetting i skognæringa.