0 x 0

100års aktiviteter imponerer

100-arsemblemet-allskog

De lokale skogeierlagene markerer Skogeiersamvirket Nordafjells sitt 100 årsjubileum med å arrangere aktiviteter for store og små. I Midtre Gauldal Skogeierlag har de i sommer laget tjære!

Les saken og se de imponerende dugnadsbildene her; Aktiviteter i lokallagene