0 x 0
forskning-pa-borregaard
Forskning på Borregaard. (Foto: Borregaard.)

112 millioner til forskning i skog- og trenæringen

Nå skal det forskes mer på norsk skog- og trenæring. Forskningsprosjektene skal gi ny og bedre kunnskap for å styrke skogens rolle i klimaarbeidet, og om bruk av skogråstoff for grønn omstilling.

Ved utgangen av 2019 tildelte Forskningsrådet 112 millioner kroner til flere skog- og trebaserte forskningsprosjekter som ledes av ulike aktører i næringslivet. Prosjektene omhandler blant annet utvikling av nye planteforedlingsmetoder og -teknikker i foredlingsarbeidet for norsk gran, til gode byggløsninger i tre og utvikling av pellets og fôrprotein fra trevirke.

Blant de skog- og trerealterte bedriftene/instituttene som mottar penger, finner vi blant annet Skogfrøverket, Borregaard, Arbaflame, Norske Skog Saugbrugs og Norske Skog Skogn, Elopak, Skanska Norge, Norgeshus, Støren Treindustri AS, Røros dører og vinduer og Gilje Tre. Norske Skog Saugbrugs, Arbaflame og Skanska Norge har alle fått tildeling til to ulike prosjekter.

Under finner du en liste over hvem som har fått tildeling, navnet på prosjektene og beløpet de har fått:

Bedrift/
institusjon:

Prosjekttittel:

Mill. kr.

Stiftelsen
Det norske
Skogfrøverk

Genomic selection in Picea abies

2,000

Borrgaard AS

LiBan – Lignin-Based Performance Chemicals

13,999

Arbaflame AS

ArbaFeed – Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirke

10,000

Arbaflame AS

Utvikling av bioraffineri fra damp explosjon prosess

4,755

Norske Skog Saugbrugs AS

Produksjon av en ligninholdig nanocellulosekvalitet

7,000

Norske Skog Saugbrugs AS

Novel hydrophobic treatment for low density fiberboard – an innovative solution for increased value creation of thermomechanical pulp

5,616

Norske Skog Skogn AS

SoftSens – Soft sensor teknologi og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon

9,374

Elopak AS

NEPP: Neste generasjon Pure-Pak drikkekartong

7,500

Skanska Norge AS

Construction site Zero Waste

7,194

Skanska Norge AS

SynHouse – Kostnadseffektive boliger med plussenergistandard og lavt karbonfotavtrykk

5,100

Norgeshus AS

Verktøykasse for klimatilpasning av boliger

7,351

Støren Treindustri AS

Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk

6,600

Røros dører og vinduer AS

BeneFIT – utvikling av dynamiske løsningsrom

16,00

Gilje Tre AS

Neste generasjon verdikjeder for rask respons, kundetilpasset vareproduksjon

9,600

Sum:

112,089

 

saken ble først publisert på skog.no