0 x 0
img_3497
Severin Myrbakken, statens skogskakyndig og Kenneth Svensson, ALLSKOG

12 nye vellykkede verneprosesser

I Statsråd fredag 12.desember ble hele 53 skogområder vernet. 12 av disse er tilbudt fra skogeiere i Midt-Norge og ALLSKOG har bistått i verneprosessene. Resultatet er godt for alle parter!

Skogeierne i Midt-Norge har fått bistand fra Kenneth Svensson og hans team i ALLSKOG. De første prosessene startet allerede i 2007, og ble signert av HM Kong Harald nå før jul. Alt skogvern i Norge på privat grunn skjer nå gjennom frivillig vern.

- Dette er en svært god prosess, sier Kenneth Svensson, som selv bidrar som skogsakkyndig for skogeierne og sikrer best mulige betingelser i forhandlingene opp mot statens skogsakkyndig og Miljødirektoratet. Han skryter videre av disse aktørene for en ryddig og rasjonell saksbehandling i arbeidet med frivillig vern og er tilfreds med det erstatningsoppgjøret som skogeierne har fått.

Allerede samme dag som vedtaket i statsråd kom erstatningsoppgjørene inn på konto til skogeier. 

I de 53 verneområdene på tilsammen 131 km2 var 70 km2 produktiv skog. Det betyr at 2,6% av samlet produktivt skogareal i Norge nå er vernet.

Gode betingelser for skogeierne er en forutsetning for å lykkes med et godt skogvern. De frivillige verneprosessene av skog har et bra omdømme og Miljødirektoratet gjør et grundig arbeid opp mot skogeierne, for å sikre gode vernevedtak. 

Frivillig vern
Frivillig vern ordningen startet i 2004 og er en ordning der skogeiere frivillig kan tilby skogarealer til vern som naturreservat mot erstatning fra staten. I prosessen har skogeier både innflytelse på områdeavgrensning, de betingelser som legges inn i verneforskriften og er den som tar endelig beslutning om betingelser og summen for erstatning kan godtas.

Les mer her;
Regjeringen -53 skogområder vernet idag
Oversiktskart verneplan skog