0 x 0

12,5 millioner til Ørstaterminalen

Landbruksminister Dale fortsetter sin gode gjerning for skogbruket, og har nå bevilget 12,5 millioner til opprusting av Ørstaterminalen som utskipningskai for tømmer.


ALLSKOG mener dette er svært positivt, og vi bistår kommunen, slik at de viktigste kommunale veiene også kan tillate tømmervogntog. Dermed vil det bli en god og gjennomtenkt infrastruktur for skognæringa i området på Sunnmøre.

Les mer om saken i Sunnmørsposten.