0 x 0

1/3 av skogen underlagt miljørestriksjoner

Om lag en tredjedel av det produktive skogarealet i Norge er underlagt moderate eller sterke restriksjoner grunnet miljøhensyn. Dette kommer fram i et forskningsprosjekt som er gjennomført ved Skog og landskap.

Les rapport og saken fra Skog og Landskap her;