0 x 0
19 damer i ENGASJERT! kurs

19 ENGASJERT! damer er kurset

I helga gikk det første kurset i ALLSKOGs nye ungdoms- og kvinne satsing ENGASJERT! av stabelen. Sør-Trøndelag var første fylke ut, men det skal holdes kurs for ungdom og kvinner i alle fem fylkene i ALLSKOGs geografi utover våren. Informasjon om kursene vil du finne på våre hjemmesider under "Nyttig for skogeiere."
Kurset gikk over to dager og inkluderte sosialt samvær, felles middag og overnatting. Den første dagen ble damene bedre kjent med skogbruksplanen og driftskartet over egen skogeiendom, forvalteransvar og skogpolitikk. Så gikk turen til skogen i Bratsberg i Trondheim for å se på hogst med hogstmaskin, ei av ialt 13 maskiner i maskinparken til Næsbø Skog AS. Arnfinn Næsbø tok inn alle etter tur i førerhuset for å se! 

Damene har også lært om hogst, lønnsomhetsvurderinger, tømmerverdi, skogbehandling, foryngelse og ungskogpleie og fått stilt mange gode spørsmål til de tre Aktivt Skogbruksinstruktørene som holdt kurset. 

engasjert-2012-065

Rita Rønning og Tonje Smedstu etter endt kurs foran plakaten på ALLSKOG i Trondheim.

engasjert-2012-036

Vidar Ingstadbjørg viste hogstteknikk og kvisting til svært interesserte damer.
 
engasert-kurs-st-4.feb12-069

Inne i hogstmaskina fikk alle se hvordan hogsten gjøres på nært hold sammen med Arnfinn Næsbø.