0 x 0
img_6136

24 meter -etterlengtet seier for tømmertransporten

ALLSKOG kan igjen innkassere en svært god sak for skogeierne. 22 meter lange tømmervogntog, har i alle år vært altfor kort for å kunne transportere sagtømmer. Etter at vi tok opp saken med Statssekretær Lars Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet i fjor, har vi nå fått støtte i saken og forskriftsendringen skal ut på høring med et forslag om 24 meter, nå før sommeren. 
Alternativet hadde blitt flere tømmerbiler på vegene, med mindre last, som både ville gitt større kostnader, mer forurensning og større trafikksikkerhetsutfordringer. Dette er derfor en svært viktig sak for skognæringa, fordi den vil gi bedre konkurransekraft og holde transportprisen nede for,
-som igjen vil tjene skogeiernes interesse!

Dagens tillatte lengde for tømmervogntog er 22 meter, samt 56 tonn. 
Utfordringene i disse begrensningene ligger i at trelastkundenes ønsker for lengde på tømmer, gir vanskeligheter for pålasting uten utstikk av tømmer bak bilen. 
Ved opplasting av 22 m tømmervogntog blir det lastet 1 bunt på bilen og 2 bunter på tilhengeren slik at man får med seg 3 bunter. Dersom tømmerpartiet består av en stor andel lange lengder slik det kan gjøre for sagtømmer, vil man imidlertid kunne komme i konflikt med lengdebegrensningene i regelverket. Sagtømmer brukes til produksjon av trelast, og slik tømmer leveres i løpende lengder mellom 3,4 og 6,1 m. For at trelasten skal kunne utnyttes effektivt, må den ha lengder som tilsvarer noe mer enn 2 etasjehøyder på vanlige bygg. Derfor har mye av tømmeret lengder mellom 5 og 5,8 m. Det er slike lengder trelastkundene ønsker, og for norske sagbruk har det stor konkurransemessig betydning at de leverer disse lengdene. Kundene betaler transporten.

Transportselskapet Nord AS og NLF i Midt-Norge tok opp problemstillingen med ALLSKOG etter at Statens Vegvesen og Biltilsynet hadde satt i gang kontroller og ga bøter på 8.000,-kr om tømmer stakk utenfor hengeren. Dagens regelverk ble gitt i 1985.       

Målet er å harmonere lengde og vekt som i Sverige og Finland for å sikre konkurransekraften. Omforent ønske fra Norsk Industri, NHO, NSF mfl er 25,25 meter og 60 tonn. 24 meters vogntog vil imidlertid løse situasjonen for tømmertransporten. 
Etter at ALLSKOG tok opp saken med Statssekretær Bartnes i Samferdselsdepartementet, lovte Samferdselsminister Kleppa å endre transportvilkårene under et møte med næringa på Stjørdal 18.mars 2011. Vegdirektoratet har brukt lang saksbehandlingstid på forskriften og vil nå gi ut en samlet revidering av transportvilkårene før sommeren.

  
     fotomaling-2