0 x 0
Fra 22 til 24 meter

24 meter og bedre vektfordeling!

Tømmertransporten får bedre vilkår. Etter flere titalls år med frustrasjon over begrensninger for tømmertransporten ser det nå endelig ut til å bli bedring. 17.juli kom høringssaken på noen av de nødvendige endringene som trengs for at hverdagen for tømmertransportørene blir bedre. Endringene påvirker også kostnadene for tømmertransporten i svært positiv retning og trafikksikkerheten øker ift muliggjøring av bedre fordelig av tømmer mellom bil og henger!

At tømmerbilene nå kan kjøre med 24 meter istedet for 22 meter på mange strekninger vil bidra til at tømmertransportkostnadene ikke øker med 50%. Dette er en enormt viktig sak i verdikjeden i skognæringa.
ALLSKOG fikk et politisk gjennombrudd i saken 18.mars i 2011 da daværende Statsråd Magnhild M Kleppa lovte å gjøre de nødvendige endringene i forskriften, i et møte med tømmertransportører i Trøndelag på Hell på Stjørdal.

ALLSKOG mener imidlertid at Vegdirektoratet har brukt altfor lang tid på å utrede denne saken, og sende forskriftsendringene på høring. Å bruke over to år på å endre en forskrift er ikke hensiktsmessig for noen!

Vedlagt ligger siste medieoppslag om saken, der frustrerte tømmertransportører i Trøndelag venter på endringene, i tillegg har vi lagt ut høringssaken fra Vegdirektoratet. Høringsfristen er 16.november 2012, og vi forventer at ny forskrift skal tre ikraft senest 1.januar 2013.