0 x 0

4 millioner til Norske Skog Skogn

I dag kom resultatet!
 
Norske Skog Skogn fikk inkubatorsatsing fra SIVA i konkurranse med flere skogindustrimiljøer. Regjeringen bevilget 100 millioner i krisepakke til skogindustrien i juni. 10 millioner av disse skulle brukes til industrinkubator gjennom SIVA. ALLSKOG deltar i Fiborgtangen Vekst AS sammen med NTE, Sparebank1 Midt-Norge, SIVA og Norske Skog. Nord-Trøndelag fylkeskommune er i tillegg en stor støtteaktør for utviklingsselskapet på Skogn.

august-2011-183
Sjef på Norske Skog Skogn Amund Saxrud er styreleder i Fiborgtangen Vekst AS.

Dette er en god dag for alle i skognæringa i Trøndelag!
Nå kan det satses videre for å utvikle en robust skogindustri for framtida. Les pressemeldingen her;