0 x 0
tr-bygg-nybygg-tre-driftsbygning
Foto: Torleiv Roland

400.000 kroner ekstra for å bygge i tre

 Norske bønder bygger årlig mer enn 400.000 kvadratmeter til en verdi på om lag 5 milliarder. Her ligger det store muligheter i utviklingen av nye løsninger i tre for landbruket, og muligheter for norsk verdiskapning i trebasert industri.

Staten og jordbruket ble i forhandlingene i fjor enige om at de ville øke tilskuddet til å bygge i tre. Både staten og jordbruket vil at flere landbruksbygg skal bygges i tre. Innovasjon Norge meldt i fjor høst om stor interesse for det ekstraordinære tilskuddet til å bygge i tre. Faktisk var interessen så stor at de gikk tom for tilskuddsmidler tidlig på høsten.

Både staten og jordbruket vil at flere landbruksbygg skal bygges i tre

I tråd med forslaget til Jordbrukets forhandlingsutvalg innføres det et ekstra tilskudd ved investering i landbruksbygg i tre på inntil 20 prosent av ordinært innvilget tilskuddsbeløp, sto det i tilbudet fra staten. Tidligere var det kun mulig å få inntil 10 prosent ekstra i støtte til å bygge i tre.

Investering i ny driftsbygning eller vesentlig oppgradering av eksisterende bygningsmasse er et omfattende moderniseringsprosjekt for det enkelte landbruksforetak. Det er viktig at det i forbindelse med et slikt prosjekt også ses på muligheten for å oppnå gode miljø- og klimaeffekter, og at dette inngår i vurderingen av tildeling av støtte, står det videre i tilbudet.

Den totale rammen for støtte til driftsbygninger i tre kan overskride kronetaket med inntil 400.000 kroner. Dette slik at også de største byggeprosjektene i landbruket kan bli bygget i tre. Det var Norges Skogeierforbund som spilte inn dette forslaget i forkant av jordbruksforhandlingene.

Klimaeffekten er stor

Trær tar opp karbon fra lufta og vokser gjennom å lagre karbonet i stammen. Når treverk brukes i bygg, vil mye av karbonet bli lagret i vegger og tak gjennom byggets levetid. I tillegg gjøres det plass til et nytt tre der det forrige ble hogget. Bruk av tre i bygg og konstruksjoner har 40-50 prosent lavere CO2-utslipp enn tilsvarende bygninger og konstruksjoner i betong og metall. Økt bruk av tre er klimavennlig og det gir et bedre inneklima i bygg, det er trygt og konkurransedyktig på pris.

Har du spørsmål til innovasjon Norge om ordningen eller ønsker rådgivning for dine egne prosjekter besøk nettsiden:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontakt-oss/kontakt-oss-om-landbruk-2020/

Faktaboks om ordningen:

Ekstra tilskudd for bygg i tre

I 2020, 2021 og 2022 innføres en ordning med ekstra tilskudd for bygg i tre for tradisjonelle landbruksproduksjoner for å stimulere til valg av klima- og miljøvennlige byggematerialer. Ordningen gjelder ikke for tilskudd ved generasjonsskifte.

Ordningen gjelder nytt areal i form av tilbygg eller nybygg. Tre må være hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner. Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre:

Inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset til kr. 400 000.

Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er hovedmateriale gis det inntil 10 % ekstra tilskudd avgrenset til kr 200 000.

Innovasjon Norge vurderer grunnlaget for ekstra tilskudd uavhengig av om det er søkt om det eller ikke. Det kan ikke gis ekstra tilskudd til bygg for produksjoner som strider mot nasjonale føringer (som for eksempel utvidelse eller nyetablering av svine- eller eggproduksjon) eller prosjekter som er så lavt prioritert i de ulike fylkene at de ikke kan oppnå ordinært investeringstilskudd.