0 x 0

5 kjappe skogutfordringer i valgkampen

Det grønne skiftet starter med enkle grep i lokalpolitikken. Skogeierne i ALLSKOG har en fantastisk klimavennlig ressurs som bidrar til framtidas grønnere samfunn. Vi utfordrer derfor alle lokalpolitikere i valgkampen til å realisere disse fem skogutfordringene i perioden som kommer:
5-utfordringer
Les mer om utfordringene i ALLSKOGs Valgbrosjyre 2015