0 x 0

Aftenposten felt i Pressens Faglige Utvalg etter klage fra ALLSKOG

Feil vinkling, feil fakta, maktmisbruk, villedende – dette er noen av beskrivelsene fra enkelte medlemmer i Pressens Faglige utvalg (PFU) knyttet til tre artikler i Aftenposten om sitkagran i fjor høst. PFU har nå enstemmig dømt Aftenposten for brudd på presseetiske regler. Avgjørelsen er knyttet til både feilaktig vinkling og manglende dekning i fakta. 

Sitat fra en av medlemmene i PFU under behandlingen av klagen;
- Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli så opprørt av å lese om skogdrift og tresorter, men jeg ble oppriktig sint. Jeg trodde jeg ikke ville gå for brudd, men ble bare sintere og sintere. Rapporten fra Miljøverndepartementet nevner ikke sitkagran med ett eneste ord. Kan hende det er riktig at man kan tolke det dithen, siden gran har størst effekt på CO2-fangst, men det står veldig tydelig i rapporten at artsmangfoldet skal ivaretas, sa forsker og representant for allmennheten, Hadi Strømmen Lile.

Les mer om saken;
http://www.journalisten.no/node/41525
http://www.kampanje.com/medier/article7131844.ece

– En redaksjon har naturligvis full rett til selv å velge en journalistisk vinkling. Men det gir ikke samtidig en presseetisk rett til å etterlate et feilaktig inntrykk av sakens fakta, heter det i uttalelsen fra PFU. – Avisen skaper et inntrykk som ikke har grunnlag i fakta verken i den omtalte rapporten eller i de påklagede artiklene, slås det fast.

ALLSKOG reagerte på at Aftenposten i tre artikler i månedsskiftet oktober/november i fjor, satte på trykk tre saker hvor de beskrev at en planterapport laget av Miljødirektoratet og Statens landbruksforvaltning skulle berede grunnlaget for et stort planteprosjekt hvor det nesten utelukkende skulle brukes sitkagran. Planterapporten gir ikke grunnlag for å hevde dette. I tillegg ble intervju av ALLSKOG tendensiøst gjengitt.
 
Aftenposten lot bevisst være å siterte ALLSKOGs hovedpoeng, og denne unøyaktige siteringen bidro til at saken ble svært unyansert. Til tross for at ALLSKOG gjentatte ganger mens saken verserte forsøkte å få Aftenposten til å korrigere vinklingen og feil bruk av fakta, nektet Aftenposten å gjøre dette. Aftenposten trykket først i ettertid, da ALLSKOG bebudet at saken ville bli klaget inn til PFU, en svært liten korrigering om at planterapporten egentlig ikke handlet om sitkagran.
Aftenposten nektet å beklage sin framstilling av saken, og uttalte til ALLSKOG at en klage til PFU uansett ville ha svært små muligheter for å vinne fram.

ALLSKOG er tilfreds med at PFU enstemmig har slått fast at Aftenposten har brutt etiske regler for god presseskikk, og at Aftenposten i sin omtale av saken ikke har hatt dekning i fakta. Det er å håpe på at Aftenposten kan ta lærdom av denne prosessen, og i framtiden utøver en mer etterrettelig journalistikk om skog og klima.

ALLSKOG vil offentliggjøre PFUs avgjørelse så snart denne foreligger i sin helhet.


PFU behandlet ALLSKOGs klagesak live i dag;
http://new.livestream.com/accounts/3722443/events/2724636