0 x 0

Aftenposten følger sitkakampen

Vi i ALLSKOG gir oss ikke i kampen for våre skogeieres rett til å plante utenlandske treslag. Dette fordi utenlandske treslag mange steder gir en mer optimal skogproduksjon enn andre treslag. 

Tirsdag 12.juni ble Artsdatabankens Svarteliste 2012 framlagt. Sitkagrana ble her vurdert til å inneha svært høy økologisk risiko, og miljøorganisasjoner konkluderte dermed med at sitka nå er forbudt! Landets fremste sitkaforsker, Bernt Håvard Øyen i Institutt for Skog og Landskap støtter skogeiernes argumentasjon.

Dette skriver Aftenposten om saken;