0 x 0
allma

ALLMA - digital skogbruksplan

 I ALLMA blir skogbruksplanen og skogdata løpende oppdatert. Laster du ned appen har du alltid med deg skogbruksplanen i lomma.   
 
ALLMA gir svar på når og hvor det er tid for ungskogpleie, gjødsling, hogst etc. Med ALLMA får du oversikten til å ta de riktige beslutninger til rett tid.
Les mer om ALLMA her