0 x 0

ALLSKOG beklager ødeleggelse av kulturminne

I forbindelse med en tømmerhogst i Ålen, Trøndelag fylke, er et kulturminne ødelagt.

  • Vi beklager dette inderlig, og forstår at dette fremstår fullstendig respektløst.  Jeg er rett og slett flau og lei meg, sier adm. direktør Snorre Furberg.

 Hendelsen er skjedd som følge av at rutiner ikke er etterlevd i flere ledd, både internt og hos underleverandører.

  • Kartlegging av kulturminner og tiltak for å hindre skade er en viktig del av forberedelser før en tømmerhogst starter, så her har vi rett og slett ikke gjort jobben vår, forteller Snorre Furberg.

ALLSKOG har varslet fra om hendelsen til relevante myndigheter.

 

Om kulturminner:

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Askeladden (kulturminnedatabasen) beskriver det konkrete enkeltminnet slik:

Rund steinlegning av middelstor – stor rundkamp og bruddstein, ikke lett synlig i terrenget, men klart markert. I N-kant er steinkretsen gravd delvis ned i bakken og i S-kanten mangler stein i en bredde av 0,4 m. Kull ble ikke påvist i midtpartiet. Overvokst med mose. I Ø-kanten av gropa står ei større gran. Mål: Diam. 2,5 rn, bredde på steinmuren 0,4 m, h. 0,1-0,2 m. Funksjon og alder uviss, men steinkretsen kan være samisk/forhistorisk.

For ytterligere kommentarer, kontakt Oddny Estenstad tlf. 913 99 653.