0 x 0
junkerdalen-oversikt
På bildet fra dronen ser du tydelig vindfallet i Junkerdalen

ALLSKOG bruker droner aktivt i kartlegging av skogen

Da stormen Ylva i november 2017 tok med seg ca. 3.000 kubikk i Junkerdalen i Saltdal, og la det flatt, måtte vi rykke inn og oppdatere skogeiernes skogbruksplaner. - Det som sto skrevet i planene var ikke lenger realiteten, forteller Vegard Aune, plansjef i ALLSKOG.


Under produksjonen av nye skogbruksplaner i Saltdal kommune, kom stormen Ylva med vindhastigheter opp mot 165 kilometer i timen inn over Nordland. E6 ble stengt, og totalt kom det inn over 40.000 skademeldinger etter Ylva. Totalt måtte det avvirkes mer enn 70.000 kubikk på Helgeland, i Salten, Nord i Nordland og Sør-Troms som følge av stormen.

I Saltdal hadde det pågått planprosjekter siden 2016 som nå var helt på oppløpssiden. Uværet Ylva felte skogen som ispinner. Etter at vindfallet var taksert, skogen håndtert og kjørt bort, var det tid for å oppdatere skogbruksplanene.

-Vi hadde ikke funnet en god løsning på problemet, men jeg skulle uansett nordover og tok derfor med en av dronene. Det viste seg å være svært effektivt, sier Aune.

ALLSKOG har kjøpt inn tre droner til bruk i skogen. Bruk av droner er ikke utbredt i skognæringen, så arbeidet med å kartlegge vindfallet, tegne nye bestandsgrenser og oppdatere skogbruksplanene er nybrottsarbeid.

Aune forteller at han og resten av avdelingen har diskutert flere bruksområder for droner, og nevner grunnlag for ungskogpleie, kartlegge innsektangrep og enkelttiltak for å vurdere skog på mindre områder. - Det er i tillegg mye rimeligere enn å bestille flyfoto, og du får kjøpt droner med laser som gjøre det mulig å måle høyden på trær forklarer Aune. - Vi tror utbredelsen av droner bare vil øke fremover. Vi får kjøpt dem fra 10 gram til 100 kilo slik at de kan dekke ulike formål. Vindfallet i Junkerdalen var ikke noe vi i utgangspunktet hadde planlagt skulle kartlegges med drone, men det ga mye bedre resultater enn forventet.
junkerdalen-piloter
​Dronepilotene i Junkerdalen. Plansjef Vegard Aune til venstre og rådgiver på frivillig vern, Jon Halvar Hjerpbakk

Etter at de kartlagte dataene var klare ble de lagt rett inn i ALLMA, skogeierne i ALLSKOGs digitale skogbruksplan. Skogeierne som bruker ALLMA i Junkerdalen fikk planene sine oppdatert med en gang, de som ville ha de analogt, måtte vente på trykking og posten.

-Nå er skogbruksplanene godt oppdaterte, og igjen et viktig redskap for skogeiere i Saltdalen som skal skjøtte skogen sin, avslutter Aune.