0 x 0

ALLSKOG Entreprenør AS

1.juli 2018 overtok ALLSKOG 100% av aksjene i skogsentreprenøren 3 Topp AS. 

Selskapet blir således et heleid datterselskap av ALLSKOG SA. Datterselskapet skiftet navn til ALLSKOG Entreprenør AS.

Trond Arne Opheim fortsetter som daglig leder av selskapet.

Det er konstituert nytt styre for selskapet. Styreleder er Snorre F. Furberg. Øvrige styremedlemmer er Jostein Smemo, Ellen Kristine Støre Govatsmark og Runar Meder.