0 x 0
hold-rundt-tre-barn
Å velge trebaserte produkter og løsninger er klimakamp i praksis.

ALLSKOG er en del av kampanjen "Tenk Tre"

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må vi bruke mer tre. Å velge trebaserte produkter og løsninger er klimakamp i praksis – det er bra for klima både ute og inne.

Hva jobber vi for?

I en verden som stadig blir varmere, er vi helt avhengig av å redusere klimagassutslippene våre. Der hvor ikke-fornybare ressurser som olje, kull og gass representerer fortiden, representerer fornybare ressurser som vind, vann, sol og tre fremtiden i et bærekraftig samfunn. Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.


Hvem er vi?

Tenk Tre er et viktig samarbeid som skal vise at det grønne skiftet er avhengig av innovasjon og verdiskaping i skog- og trenæringen. ALLSKOG er en stolt partner i prosjektet, sammen med de andre aktørene i skogsamvirket. Historiene i Tenk Tre skal vise hvorfor norsk skog- og trebasert næring er fremtiden. Vi skal legge vekt på tre som naturressurs, og fortelle historier som viser at tre er mer enn planker og ved. Alt du kan lage av olje kan du også lage av tre.

Prosjektet består av en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Felles for oss alle er at vi synes tre er en fantastisk naturressurs, og vi brenner for å vise fram alt tre kan brukes til.

Det er opprettet en egen nettside for Tenk Tre-kampanjen: Tenk Tre.no