0 x 0
audun-otterstad
Audun Otterstad. Fotograf: Espen Solli

Ny næringspolitisk rådgiver i ALLSKOG

ALLSKOG har ansatt Audun Otterstad som ny seniorrådgiver for næringspolitikk og kommunikasjon.

Otterstad kommer fra kommunikasjonsselskapet Kruse Larsen hvor han har jobbet med politiske rammevilkår og strategisk kommunikasjon for noen av de største selskapene i Norge.

Han har solid erfaring fra norsk politikk både lokalt, regionalt og nasjonalt, sist som møtende vararepresentant på Stortinget og valgkampmedarbeider for Arbeiderpartiet. Han har ellers vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets bystyregruppe i Trondheim og medlem av Sør-Trøndelag fylkesting fra 2011-15. Otterstad har bakgrunn fra bygg- og anleggsbransjen, og er utdannet fagskoleingeniør.

-Jeg gleder meg til å begynne i ALLSKOG. Det er en organisasjon med en sterk identitet som jobber for økt verdiskaping lokalt, og for ei næring med et stort potensial globalt i årene fremover. I dag lagrer norsk skog årlig 25 millioner tonn CO₂, en dobling fra 1990. Det er halvparten av klimagassutslippene Norge slipper ut årlig, og viser at det blir umulig å stoppe klimaendringene uten å satse på et aktivt skogbruk, forteller Otterstad.

Otterstad begynner i stillingen 1. februar 2019.