0 x 0
hint-2

ALLSKOG foreleste på HINT

Heidrun Miller, som arbeider i ALLSKOGs planavdeling, har holdt forelesning om hvordan skogbruket bruker og lager digitale geodata i skogbruksplanleggingen, for studenter ved HINT i Steinkjer. Studenter fra studieretning Geografiske informasjonssystemer (GIS) og Utmark-/naturforvaltning deltok på denne GIS-samlingen.

Før innlegget om geodata i skogbruket fikk studentene en oversikt på matrikkel (dvs. eiendomsdata,) og hvor mye slik informasjon har forenklet hverdagen for de som har tilgang til disse dataene. 

Studentene hadde svært ulik bakgrunn om skog og skogbruket, og fikk derfor et innføringskurs i skogbruksplandata, begreper, forskrifter og metoder. Deretter ble rutiner for innsamling av skogbruksplandata gjennomgått, og hvordan de blir brukt videre i Allma-systemene. Allma er ALLSKOG og Mjøsen Skog sitt datasystem for skogbruksplanlegging.