0 x 0
foto-therese-b.-kirkesather-191_v2

ALLSKOG kjøper Tørvik Skog

ALLSKOG har kjøpt Tørvik Skog for å kunne hogge mer tømmer og øke kapasiteten for skogeierne som leverer til norsk industri via ALLSKOG. Hogstlagene som kjører frem og hogger tømmer for Tørvik blir en del av ALLSKOG Entreprenør. Nåværende daglig leder i Tørvik Skog, Olav Lassen, blir ny daglig leder i ALLSKOG Entreprenør.

Pressemelding:

ALLSKOG blir majoritetseier i Tørvik Skog og Olav Lassen blir ny daglig leder i ALLSKOG entreprenør når selskapene på sikt fusjonerer. Snorre Furberg, administrerende direktør i ALLSKOG, fortsetter som styreleder i entreprenørselskapet.

-          Jeg er glad for at de gode samtalene med Tørvik har resultert i et større og sterkere ALLSKOG med Olav som daglig leder for entreprenørvirksomheten vår. Nå sikrer vi flere tusen kubikk med hogstkapasitet til ALLSKOGs skogeiere fremover, sier Snorre F. Furberg, administrerende direktør i ALLSKOG.

ALLSKOG etablerte egen entreprenørvirksomhet i 2018 gjennom et oppkjøp for å utvide egen entreprenørkapasitet. ALLSKOG har jobbet med entreprenører i lang tid for at samarbeidspartnere skal kjøpe nye maskiner og øke sin kapasitet. Økt entreprenørkapasitet er viktig fordi Midt-Norge er et underskuddsmarked for tømmer, og industrien ønsker tilgang til mer lokalt råstoff. Sagbrukene, Norske Skog og smelteverksindustrien trenger mer råstoff fra skogen. Derfor tar ALLSKOG grep for å sikre tilgangen til lokal industri ved å øke vår entrekapasitet.

-          Jeg har drevet i skogen i mer enn 30 år, nå gleder jeg meg til å bli kjent med de som allerede jobber i ALLSKOG entreprenør, og til å utvikle selskapet videre. Vi skal særlig fokusere på kvalitet og effektivitet, samlet skal grepene vi tar sørge for at produksjonen går opp, smiler Olav Lassen.

Samtlige ansatte i Tørvik Skog beholder sin ansiennitet i det nye selskapet, og går på jobb for ALLSKOG Entreprenør fra høsten 2019, dette inkluderer lærlinger. ALLSKOG ønsker å ta inn flere lærlinger de kommende årene.


Info om ALLSKOG

ALLSKOG er et samvirke eid av 7800 skogeiere fra Møre og Romsdal til Troms. ALLSKOG skal arbeide for andelseiernes økonomiske interesser knyttet til deres skogeiendom. Kontakt administrerende direktør i ALLSKOG, Snorre Furberg, 480 27 380 for ytterligere kommentar.