0 x 0

ALLSKOG-nytt ute på nett og papir

Desembernummeret av ALLSKOG-nytt er på vei til alle våre andelseiere.

Vi bringer deg den seneste utviklingen i tømmermarkedet og forbruket av flis i smelteverksindustrien. Du kan også lese om skogressursen på Sør-Helgeland som skal verdsettes, og taubanedrift som gir klingende mynt for skogeiere på Møre.

Du kan også lese ALLSKOG-nytt på Min side.