0 x 0
levanger-foto-therese-b.-kirkesather-21

ALLSKOG - planten

Etter hogst må skogen forynges. Det er to måter å forynge skogen på; enten ved å plante, eller ved å sette igjen enkelte frøtrær under hogsten, slik at skogen forynger seg selv. Den raskeste og sikreste måten å få etablert nu kvalitetsskog etter hogst er å plante. Foryngelse er en plikt som påligger skogeierne etter hogst. Skogen skal forynges innen tre år etter hogst. Dette sikrer kommende generasjoner nyttbar skog til størst mulig verdi.

Det er igangsatt et pilotprosjekt på 400 000 voksede planter som skal settes ut i ALLSKOGs geografi våren 2019, forteller Magnus Haugen, skogkulturansvarlig i ALLSKOG.  Dette utgjør 10% av ALLSKOGs totale planteomsetning. - Norske frø dyrkes fram og foredles av Pohjan Taimi i Kannus midt i Finland. Dette er et pilotprosjekt både for ALLSKOG og for Pohjan Taimi som gjennomføres sammen med en av våre skogkulturentreprenører Bestplanter, sier Haugen.  

Plantene som dyrkes fram skal voksbehandles, slik at de kan stå imot gransnutebilleangrep som er et spesielt stort problem i Møre og Romsdal, forteller skogsjef i ALLSKOG Arvid Eriksen. - Vi må utvikle oss på området for å unngå konstnadsøkning, forteller Eriksen. Planteprosessen er i dag omfattende og kostbar. Ved at oppgaven digitaliseres, får vi bedre dokumentasjon på utført arbeid. Eriksen forteller at prosjektet ikke går på bekostning av lokal planteproduksjon. 

Hva betyr dette for deg som skogeier?
I enkelte områder med snutebilleproblematikk gir dette økt tilgang på kvalitetsplanter som er voksbehandlet. Dette gjør at hostfeltet kan tilplantes tidligere enn tre år. Foryngelsesprosessen kan starte umiddelbart etter hogst. Dette er lønnsomt for skogeier som slipper tapt produksjon og at annen vegetasjon etablerer seg før planting. Skogeier vil merke dette på sluttregningen.

En viktig del av skogforvaltningen er å tilplante etter hogst. Årlig binder den stående skogen i Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp. Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene er viktig når skog plantes. Etter 8-10 år er planten på størrelse med et juletre. I perioden 10-20 år anbefales ungskogpleie og i løpet av 20-30 år har planten blitt til en tømmerstokk.

Totalt solgte ALLSKOG rundt 5 millioner planter og sørge for å plante 4 millioner av disse. Planting er fysisk krevende arbeid. I plantesesongen planter ALLSKOG omtrent 100 000 planter hver eneste dag. I tillegg kommer antallet som ALLSKOGs skogeiere og familien deres planter. Hele 1 million planter ble i fjor plantet selv av skogeierne.

Høstplanting
Arvid Eriksen forteller at det ofte er like fint å plante om høsten som om sommeren. Høstregnet sørger ofte for godt med fuktighet og jorda er fortsatt varm etter sommeren. Tidlig høstplanting gir anledning til rotvekst og god etablering før vinteren, slik at planten raskt starter å vokse når våren kommer. Det er bare frosten som setter begrensninger på hvor sent på høsten en kan plante. ALLSKOG har kapasitet til planting også på høsten, forteller Eriksen.