0 x 0
planting-1
Elever fra Grong videregående planter ny skog

ALLSKOG plantet mye skog i 2019

Hele 5 100 000 planter er videreformidlet og solgt via ALLSKOG i år og ut til skogeierne. Det meste er plantet av ALLSKOG, og det er satt ny rekord på høstplantingen med 1 200 000 planter.

Skogplanting og økt bruk av trevirke er avgjørende for klimaet. Alle scenarier FNs klimapanel baserer seg på, forutsetter økt hogst og økt bruk av biomasse totalt. Skogplanting har alltid blitt ansett som et godt klimatiltak. FNs klimapanel konkluderer med at de mest kostnadseffektive klimatiltakene i skog er skogplanting på nye areal, bærekraftig skogforvaltning og redusert avskoging. ALLSKOG bidrar til dette.

Det at vi setter ny planterekord på høsten i ALLSKOG sin geografi i året som har gått er ikke tilfeldig. Det er et resultat av bevisste og dyktige skogeiere som er opptatt av skogplanting, og det kommer som følge av en helt egen skogkultursatsing med Ole André Hestmo i spissen.

  • Skogplantene vi planter i år er ny skog som skal vokse og binde CO2 i mange tiår fremover. Norsk skogbruk skal øke volumet og plantetakten i årene fremover, i tillegg til at vi skal forsyne en fremoverlent skogsindustri med fornybart råstoff, forteller skogkulturansvarlig Ole Andrè Hestmo.

 

Rekrutterer nye samarbeidspartnere til skog og planting

I vår arrangert ALLSKOG skogdag på Høylandet med Grong videregående skole og elever fra linjen naturbruk, der fokus var rekruttering til næringa og skogkultur. Det resulterte i at Grong VGS naturbruk gjennom sin elevbedrift utførte ett planteoppdrag nå i høst for ALLSKOG hos skogeier Ola A. Seem i Grong.

Oppdraget var på 9000 stk. planter, og det ble utført på samme måte som hos andre entreprenører. --Vi er veldig godt fornøyd med de dyktige elevene ved Naturbruk på Grong VGS. Det var imponerende hvordan elevene stilte interessante spørsmål på skogdagen nå i vår, og hvordan de utførte planteoppdraget i høst. Det har vi gjort for at elevene skal komme i god kontakt med næringa og samtidig få en god forståelse for skogbruket med praktisk utførelse. Samtidig er det et godt bidrag til reisekassa for skoleturen til Skottland, avslutter Ole André.

 

planting-2