0 x 0
allskog_dji_0418

ALLSKOG reagerer på bondeorganisasjonenes krav i jordbruksoppgjøret

ALLSKOG stiller seg uforstående til og er kraftig provosert over forslaget fra partene i jordbruket om å redusere bevilgningen til skogbruket med 50 millioner kroner. Nå er det opp til staten å rydde opp, og vi forventer at satsingen på skogbruket blir videreført og styrket.

I jordbrukets krav er det foreslått drastiske kutt for skogbruket. 1/5 av bevilgningen til skog over jordbruksavtalen er foreslått kuttet. I jordbrukets egne krav er det neppe gjennom tidene foreslått så drastiske kutt for en enkelt næring. ALLSKOG fikk først informasjon om kuttet gjennom å lese kravet.

For våre 7700 andelseiere kom dette som en stor overraskelse. Vi hadde forventet noe helt annet innenfor et krav på 2,114 milliarder kroner.

Forslaget er problematisk av flere grunner. Klima har de siste årene vært pekt på som en hovedprioritering i jordbrukets krav, der det blant annet står at «Skogkultur er essensielt for å sikre framtidig virkestilgang og CO2-binding i skog, der skogen i Norge i dag binder halvparten av Norges totale utslipp.». At en slik beskrivelse leder fram til et kutt på 1/5 av bevilgningen til skog, er direkte i strid med egen klimaprofil. Skogbruket er en viktig distriktsnæring, og det har alltid vært viktig for bonden å ha flere bein å stå på økonomisk.

Det foreslåtte kuttet oppleves som et politisk spill, og står i kontrast til at ALLSKOG alltid har støttet inntektskampen i jordbruket. Det å sette ulike produksjoner opp mot hverandre er en svært dårlig strategi og gjør at vi står dårligere rustet i å øke inntektsmulighetene til jordbruket.