0 x 0
drone
ALLSKOG og Biodrone har inngått en langsiktig rammeavtale

ALLSKOG satser på droneteknologi

Biodrone AS og Allskog SA har i dag underskrevet en langsiktig eksklusiv rammeavtale hvor man i fellesskap skal utvikle tjenester innen skogbruket med bruk av droner og luftbårne sensorer.

 

Samarbeidet har pågått en periode allerede, og man har bla annet sett på muligheter for bruk av drone til presisjonssprøyting innen skogbruket.

Med Biodrone AS sin kunnskap innenfor droner og luftbårne sensorer og Allskog SA sin kompetanse innen skog har vi stor tro på at denne avtalen gjør oss i stand til å delta i denne utviklingen og at skogbruket vil nyttiggjøre seg denne teknologien i enda større grad for fremtiden, sier Atilla Haugen, daglig leder Biodrone AS og Ole Andre Hestmo, Skogkulturansvarlig i Allskog.

 

underskrift-rammeavtale