0 x 0
takseringsprosjekt_1
Lokallagslederne i Malvik, Meråker og Hegra. Fra venstre: Jens Nicolai Jenssen, Trond Haugbjørg og Jan Dahl.

ALLSKOG skal kartlegge opp til 900.000 daa!

1100 skogeiere kan delta.


ALLSKOG har inngått avtale med styringsgruppa for nytt takstprosjekt i kommunene Stjørdal, Malvik
Meråker og Overhalla. I tillegg til private skogeiendommer, ofte omtalt som «gårdsskogbruk», skal også Meråker Bruk og Statskog delta i prosjektet. ALLSKOGs plansjef Vegard Aune er meget fornøyd med engasjementet.

-Det er et veldig stort skogareal som skal kartlegges. ALLSKOG regner med at et skogareal på mellom
5- og 900.000 daa skal kartlegges. Hadde alt vært hogstmoden skog ville det ha fylt om lag 12 årsbudsjett avvirking for 
ALLSKOG alene. 
 

Vegard forteller at det er om å være tidligst ute og med mest mulig areal for å få rimeligst kartlegging. 
-Vi regner med at rundt 1100 skogeiere vil få tilbud om å delta i skogtaksten. I disse dager utformes et brev til hver enkelt med detaljert informasjon. Her vil det framgå at bestillingsfrist er 10. februar, men at påmelding er åpnet påwww.allskog.noallerede. Alle skogeiere som er sikre på at de skal delta bør melde seg på så fort som mulig. Pris påvirkes av påmeldt areal. Desto flere daa skog, desto rimeligere kartlegging. Her må man jobbe for å få med naboene også!
 

Hvorfor er det viktig for skogeieren å få taksert skogen sin?

  • For å få best mulig økonomisk avkastning på eiendommen må man vite når det er riktig tidspunktet for avvirking. Når slutter skogen å vokse/legge på seg? Et takstprosjekt vil kartlegge skogen i enkeltstående bestand med sikte på å fremskaffe slik kunnskap. 

  • Skal man levere tømmer til ALLSKOG eller andre aktører må man ha oppdaterte MiS-registrering (Miljø i Skog) på eiendommen etter krav fra industrien. Tidligere MiS-registrering nulles ut med nytt prosjekt slik at man må delta for å fortsatt være sertifisert leverandør. 

  • Tilskudd fra staten gis bare i organiserte fellesprosjekt. Det er ofte 15-20 år mellom hver gang dette skjer. Tilskuddet pleier å ligge på rundt 50% av bruttokostnad. 

  • Digital skogbruksplan «ALLMA» tilbys i etterkant av skogtakstenFor andelseierne er Allma Innsyn gratis, og du har tilgang via mobil, nettbrett eller pc. Andre skogeiere kan tegne Allma-abonnement til en rimelig penge. 

  • En ressursoversikt over skogen benyttes til erstatningsvurderinger ved skogbrann, snutebilleangrep, vindfall mm.

  • Ved eiendomsoverdragelse er ressursoversikten alltid etterspurt fra megler eller bank.

 

Toget går nå i Stjørdal, Malvik og Meråker!  


-
Med både Meråker Bruk og Statskog på laget er vi garantert et stort og godt prosjekt vi i ALLSKOG gleder oss til å starte opp med!  

Tid og sted til informasjonsmøtene for Stjørdal, Malvik og Meråker er oppgitt på vår kalender.

Bestillingsfrist er 10. februar 2019.

For bestillingsskjemaet og for å lese mere om skogtakstprosjektet for Stjørdal, Malvik og Meråker, følg denne linken.

 

Informasjon for Overhalla kommer.

 

Det blir anledninger å få taksert skogen i ditt område i fremtiden, så meld interessen til din lokallagsleder og har du spørsmål er det bare å kontakte ALLSKOGs plansjef Vegard Aune på vegard.aune@allskog.no ! 


vegard-aune-farge-1-1 
Plansjef, Vegard Aune

havard-hammer-stjordal-lokallagsleder 
Lokallagsleder for Stjørdal, Håvard Hammer

sten-svarliaunet-1  
Lokallagsleder for Overhalla, Sten Svarliaunet