0 x 0
action

ALLSKOG søker skogbruksleder i Nordland

Skognæringa Nordafjells er i positiv utvikling og ALLSKOG øker sin satsing i region Nord. For å styrke laget søker vi etter skogbruksleder i Nordland. Våre skogbruksledere har ansvar for å markedsføre, selge, kjøpe inn, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre all skogfaglig aktivitet i regi av ALLSKOG i sitt distrikt. Hovedaktivitetene er tømmerkjøp, skogsdrift og skogkultur.

Se hele utlysningsteksten her