0 x 0
allskog_banner_580_400px

ALLSKOGs første skogbruksledertrainee

Det siste året har Magnus Ler Grøseth på nært hold fått erfare hvordan verdikjeden i skog- og trenæringa fungerer. Vi har tatt en prat med Grøseth, som er den første skogbruksledertraineen i ALLSKOG. 

Fra 1. august går han over i stillingen som skogbruksleder. Selv om han nå trer inn i de «voksnes» rekker, ser han ikke på seg selv som ferdig utlært.

Magnus trives med å være i farta, og da ALLSKOGNytt får den unge mannen i tale, er han ute på befaring av vindfallhogst i Hølonda sammen med «mentoren» sin Håvard Telebond. Selv om aldersforskjellen er stor mellom de to karene, har de det morsomt på jobb og skogbruksleder Telebond deler raust av sin lange erfaring.

Trainee-programmet som Magnus har vært en del av, har vært skreddersydd for å få innblikk i kompleksiteten i skognæringa. Det går en rød trå fra granplanten settes i jorda, til den ender opp som tømmer til industrien, og traineen har vært innom alle «steg» i prosessen, med et særlig fokus på planleggingen før en skogsdrift. Vi måtte selvsagt høre med Melhusbyggen hvordan det siste året som trainee har vært.

Allerede i starten av 2021 kapret 25-åringen stillinga som skogbruksledertrainee. Før han startet i august 2021 måtte han bare fullføre mastergraden sin i skogfag ved NMBU. Selv om utdanninga kanskje ikke var så praktisk rettet som han hadde håpet, fikk han verdifull erfaring gjennom sommerjobb og ekstrajobb i ALLSKOG underveis i studietiden.

  • Vinteren 2020 begynte jeg å jobbe med salg av skogforsikring og kontakt med nye skogeiere. Deretter ble det to somre med kontroll av skogbehandling hos egenaktive. Her kom jeg i prat med mange flinke skogeiere, som lærte meg mye som ikke er mulig å lære fra skolebenken, forklarer Magnus.

Det er også den praktiske erfaringa han har fått i traineeperioden, som Grøseth trekker frem som den aller mest verdifulle. Det første halvåret ble mye tid brukt bak spakene i en lassbærer hos ALLSKOG Entreprenør.

  • Du får den beste læringa når du er ut og føler det på kroppen selv. De første månedene ble jeg kastet ut i bratt terreng på Møre. Det var veldig artig å få prøvd seg i en lassbærer, og jeg har fått en helt annen forståelse for hvordan ei skogsdrift kan planlegges og hva ei maskin klarer. Det var ei erfaring som var veldig nyttig, og som jeg definitivt tror kan lette samarbeidet i hverdagen som skogbruksleder, sier Grøseth engasjert.

Etter nyttår fikk han besøkt mange av de store industriaktørene: Norske Skog Skogn, Follafoss og Inntre Kjelstad. Rundturen fortsatte med ei uke som passasjer i tømmerbil og besøk hos Norsk Virkesmåling for opplæring i stokkmåling og FMB-måling. Han har også vært innom de ulike avdelingene i ALLSKOG, og fått innsikt i både økonomi og regnskap, kvalitet og HR, samt blitt kjent med selve organisasjonen. De siste månedene har han jobbet mye med skogkultur: planting, plantekontroll, ungskogpleiebefaring, i tillegg til opplæring i ALLMA, og besøk hos flere av årsmøtene i skogeierlagene. Til tross for en hektisk timeplan har han lite negativt å si.

  • Jeg har pratet mye med forskjellige folk i ulike roller i næringa. Fellestrekket for dem alle er at jeg kun har møtt trivelige folk som ønsker å lære bort. Det har gjort det mye enklere for meg å lære, sier han fornøyd.

På spørsmål om hvilke utfordringer næringa har, tenker han seg godt om før han tydelig peker på to ulike ting:

  • Jeg har jo sett at rekruttering blant entreprenørene går trått. Det er viktig å få tak i folk som blir godt opplært, og som trives og blir i jobben. Som kommende skogbruksleder ser jeg også utfordringa med planlegging av horisonten med skiftende vær og føre. Det skiftende klimaet vi har med kortere vintere er sikkert noe vi vil kjenne mer og mer på i fremtida.

Fra 1. august går han formelt over i stillingen som skogbruksleder i Nidaros sammen med Borgar Østerås og Håvard Telebond. Men ferdig utlært er han tydelig på at han ikke er.

  • Jeg har et mye bedre grunnlag for å gå inn i en stilling som skogbruksleder nå enn hva jeg hadde for ett år siden. Jeg vil rette en stor takk til alle jeg har blitt kjent med og lært fra i løpet av denne perioden – og gleder meg til å fortsette samarbeidet. Jeg er veldig glad for at jeg i tiden som kommer kan fortsette å lære av mentorene mine, Håvard og Borgar, som har lang erfaring som skogbruksledere, avslutter Grøseth.

allskog_banner_320_400px