0 x 0
02-skogn-foto-ma-krediteres-norske-skog-skogn
Foto: Norske Skog

ALLSKOGs kommentar til børsmeldinger fra Norske Skog ASA

Vi viser til børsmeldinger og pressemeldinger om konsernsjef Sven Ombudstvedts avgang fra Norske Skog ASA

ALLSKOG opplever fremdeles situasjonen i Norske Skog ASA som dramatisk. Norske Skog sin fabrikk på Skogn er sentral for hele skognæringa nord for Dovre.

ALLSKOG har løpende dialog med Norske Skog Skogn, og vi følger situasjonen tett. Tømmerproduksjonen i skogen går som normalt og vi i ALLSKOG skal levere som avtalt.

Som vi i forrige uke kommenterte, har vi også tidligere klart å finne løsninger som har balansert hensynet til å opprettholde driften på Skogn med forutsigbare tømmerleveranser mot hensynet til ALLSKOGs risikoeksponering. Det er fortsatt vår klare ambisjon at vi også denne gang får dette til.

Snorre F. Furberg
Adm.dir ALLSKOG SA