0 x 0

ALLSKOGs kommentar til medieoppslag om Norske Skog

ALLSKOG viser til oppslag i Dagens Næringsliv:
https://www.dn.no/nyheter/2017/04/26/2244/Industri/norske-skog-sjefen-har-solgt-seg-ut-av-norske-skog

ALLSKOG opplever det som nå skjer i Norske Skog som dramatisk.
Norske Skog Skogn er sentral for hele skognæringa nord for Dovre. Vi har tidligere, flere ganger, vært gjennom perioder med svært krevende finansielle situasjoner i Norske Skog. Vi har sammen klart å finne løsninger som har balansert hensynet til å opprettholde driften på Skogn med forutsigbare tømmerleveranser, mot hensynet til ALLSKOGs risikoeksponering.

Det er vår klare ambisjon at vi også denne gang får dette til.

Administrerende direktør i ALLSKOG SA
Snorre F. Furberg.