0 x 0

ALLSKOGs tømmerkai i Skodje skal opprustes

Like før jul tildelte Statens Landbruksforvaltning midler til opprusting av fem tømmerkaier. Det var stor interesse for disse 25 millioner kronene som regjeringen bevilget i revidert nasjonalbudsjett i fjor, og ALLSKOGs søknad for opprusting av Håhjem kai i Skodje kommune i Møre og Romsdal er tildelt midler.
Les mer om saken her;

Landbruks og matdepartementet -Fem kaier prioritert

Et bedre kaisystem langs kysten vil lette transporten av tømmer til skogindustrien betraktelig!