0 x 0

Åpen gard i Molde

Stor interesse for skog og CO2 på Åpen gard i Molde

Av de totalt 1300 besøkende Åpen gard hos Wollert Krohn i Molde, var det mange som besøkte skogstanden til Molde og Hustadvika skogeierlag. Der fikk de teste sin egen artskunnskap på vekster fra skogen; tyttebær, krekling, furu, gran, einer, osp, bjørk, bjørnekam, blåknapp, pors mm. Mange prøvde også ut kjennskap til ulike treslag. I det fantastiske været ble det mye god skogprat omkring verdiskaping, rekreasjon og ikke minst skogens rolle i klimakampen.apen-gard-2016-2-2apen-gard-2016-3