0 x 0
ny-landbruksmeld-16.jan12-026

Åpent møte med Brekk

Landbruksminister Lars Peder Brekk har nå gjennomført seks møter rundt om i landet for å legge fram den nye landbruksmeldingen, Velkommen til bords Meld.St nr 9 (2011-2012.)
ALLSKOGs Ole Bakke holdt innlegg til ministeren på møtet i Trøndelag og ga innspill til hva som vil bidra til økt aktivitet i skogbruket Nordafjells.  
ALLSKOG har gitt innspill til landbruksmeldinga flere ganger både skriftlig og muntlig i prosessen før den ble ferdigstilt. Under møtet på Steinkjer la Ole Bakke vekt på at beskrivelsene gitt i meldingen er slik også skognæringa selv kjenner virkeligheten. Etterspørselen etter tømmer i vårt område er dobbelt så stor som det vi klarer å levere til industrien, en trenger derfor ikke å vente med å sette inn tiltak i påvente av en eventuell økt etterspørsel, slik meldinga er formulert. Tiltakene fra stortingsmeldingen bør ikke la vente på seg, og skogsbilvegbygging er det viktigste nå. Om noen år er det ikke sikkert vi har en industri å levere til om ikke tiltakene settes inn raskt, avsluttet Bakke. 

ALLSOG vil også gi innspill til Stortingsbehandlingen av meldingen. Avgivelse fra næringskomiteen vil skje før påske og saksordfører for meldinga er Arne L Haugen (Ap.)
Haugen kjenner skogbrukets utfordringer godt!