0 x 0

Åpent skogmøte

Vi inviterer alle med interesse for skog til åpent skogmøte i Mosjøen

Fra ALLSKOG deltar adm.direktør Snorre F. Furberg og plansjef Vegard Aune

Tema for møtet er:

  • Tømmerpriser og konkurranse
  • Skogbruksplaner
  • Status om ALLSKOG


Enkel servering
Velkommen!