0 x 0
02_ordforer_8374
Ordfører Lilly Nyheim hogger over tauet og åpner Surnadal havn. Foto: Jon Olav Ørsal.

Åpnet ny tømmerkai i Surnadal

Med åpningen av Surnadal havn har en tredveårig drøm for tømmerutskipningen og industrien på Nordmøre gått i oppfyllelse.


(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Ordfører Lilly Nyheim (Ap) i Surnadal kommune svingte øksen og hogg over tauet som symboliserte gjenåpning av havnen. Det er investert over 11 millioner kroner i havnen så langt. Av dette er 4,2 millioner finansiert av tømmerkaimidler fra Landbruksdepartementet/Landbruksdirektoratet. Havneområdet eies av Surnadal Hamneterminal AS. Aksjonærene i dette selskapet er Surnadal kommune, ALLSKOG, Talgø Invest, Kristiansund og Nordmøre Havn samt Surnadal Havnelager.

Surnadal havn blir nå en flerbrukshavn, hvor blant andre Pipelife planlegger å flytte store deler av godstrafikken fra bil til båt. Men det skal fortsatt ligge en tinglyst fortrinnsrett for håndtering av tømmer over havnen. Bakarealene er oppgradert, og 17,5 dekar er asfaltert. I tillegg har ALLSKOG investert i en ny og helautomatisk fotoweb-målestasjon for tømmer. Dette er den første av sitt slag i Møre og Romsdal. Det gikk 55 000 kubikk tømmer over Surnadal havn i 2016, og prognosene viser at tømmerutskipningen vil øke i årene fremover.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

18_tommer_8433
Tømmerlunn på Surnadal havn. Foto: Jon Olav Ørsal.

70 personer fra næringslivet og kommuneledelsene på Nordmøre hadde møtt opp til åpningen. I tillegg var fylkesmannsembedet og Landbruksdepartementet representert. Åpningen foregikk i godt, kaldt vintervær. Straks etter var det en tilstelning med takketaler, kulturinnslag og lokal bacalao.

Blant talerne var spesialrådgiver i ALLSKOG Ole Bakke. Han er klar på at den nye havneterminalen betyr effektivisering og sparte logistikkostnader for tømmer fra Nordmøre.

– Dette bidrar til å øke nettoverdien av tømmeret. Samtidig oppnår vi også en viktig klimaeffekt ved at det lønner seg å flytte en større andel av tømmeret på båt i stedet for på bil, sier Bakke.

16_talar_8424
Spesialrådgiver Ole Bakke i ALLSKOG taler under åpningen. Foto: Jon Olav Ørsal.