0 x 0

Åpning av ny saglinje på Granvin Bruk

Moelven-Granvin Bruk i Hordaland åpnet denne uken en helt ny saglinje. Dette er en milepæl i kystskogbruket. Det ble i den sammenheng arrangert en skog og tredag i samarbeid med flere aktører.
Harald Oskar Buttedahl, ny statssekretær i Landbruksdepartementet uttalte blant annet følgende under åpningen;
-Det er blitt et topp moderne sagbruk som skaper viktige arbeidsplasser lokalt både inne på tomta, i skogen, i transportsektoren og utover i verdikjeden blant de som skal selge og foredle trelasten. Og alt er basert på produksjon av det eneste fornybare bygningsmaterialet vi har tilgang på - tømmer fra et kystskogbruk hvor vi i dag utnytter noe sånt som 1,7 millioner kubikkmeter av en tilvekst som i dag ligger på over 7 millioner kubikkmeter årlig og vil øke. Potensialet er med andre ord formidabelt.

Les mer om saken i linken fra Landbruksdepartementet.