0 x 0

Arbeidstilsynet fokus på stormfellinger

Arbeidstilsynets fagblad Arbeidervern, har full fokus på skogbruket og opprydning etter stormen Dagmar nå i sitt siste nummer, med overskriften "Vindfelt skog skal ikkje få ta fleire liv."
Frank Jenssen i Arbeidstilsynet oppfordrer i lederartikkelen, om å leie inn profesjonelle skogsarbeidere i opprydningsarbeidet i skogen etter storm, og fastslår at profesjonaliseringa i skogbruket trolig er årsaken til at det i de siste årene ikke er registrert mange arbeidsskadedødsfall i skogbruket.
Arbeidsskader i skogen rammer i hovedsak amatørene, fastslår Jenssen.

Artikkelen er med Aktivt Skogbruks instruktør Ingebrigt Landsem, som er en god samarbeidspartner for oss i ALLSKOG. Han er intervjuet om hvordan man skal håndtere stormfelt skog og hvilken opplæring Aktivt Skogbruk tilbyr skogeiere og skogsarbeidere.