0 x 0

Ærespris til skogsentreprenør Sollid Skog AS

Sollid Skog AS med hovedsete i Surnadal har mottatt Skogselskapets ærespris 2017, etter å ha utmerket seg gjennom mange år med godt og presist arbeid i skogbruket. ALLSKOGs skogbruksleder Per Egil Rønning har bare godord om hogstlagene til Sollid. – Egentlig er det alvorlig seint at de fikk en slik pris, sier Rønning.

Per Egil Rønning hos ALLSKOG forteller om lange skogtradisjoner hos Sollid Skog AS. Karene drev manuelt i skogen før innkjøpet av den første hogstmaskina i 1991, og de fikk en skikkelig ilddåp med oppryddingene etter nyttårsorkanen det året.

Han forteller videre at hogstlagene alltid tar kontakt for å diskutere skogfaglige utfordringer når de dukker opp, selv om de selv har stor kompetanse og et godt skogfaglig skjønn etter å ha vært i skogen siden barnsbeina.

– Det er rett og slett svært trygt å ha entreprenøravtale med Sollid, for vi i ALLSKOG vet at de alltid tar ansvar, er punktlige og skånsomme i skogen, og vi arbeider alltid sammen om driftene.

ALLSKOG gratulerer stort med en så fortjent utmerkelse, og takker for et godt samarbeid så langt.

Les mer om saken i avisa Driva.