0 x 0

Årets skoggjødsling avlyst

Yara velger å stå over årets produksjon av skoggjødsel grunnet manglende bestilling fra svensk side. Svenskene har besluttet å droppe skoggjødslingen i år grunnet den kraftige prisstigningen på kunstgjødsel for tiden. Dette fører til at gjødslingsvolumet i Norge er for lavt til å sette i gang produksjon av gjødsel.

Det er synd at det ikke blir mulighet for skogeiere å gjennomføre skoggjødsling i år, dette er et godt klimatiltak som gir økt karbonbinding i skogen.