0 x 0

Århundrets skogdag på Levanger

Det er overskriften når Levanger og Verdal Landbruksforum og kommunene inviterer til skogdag om det viktige arbeidet som skogsbilvegbygging er.

Møt opp på Levanger 31.mars. 

skogdag-levanger