0 x 0
ark-1-21
Selve byggeplassen i år var bak den nye brannstasjonen på Nyhavna for å sikre god plass mellom arbeidslagene. Foto: NTNU Wood.

Arkitektstudentene på NTNU bygger med tre

Framtidens arkitekter bygger med tre. Arkitektutdanningen på NTNU er opptatt av å lære studentene om praktisk bruk av materialer, dette gjelder også bruk av tre. Bygging i 1:1 med tre er noe av det første som møter de nye arkitektstudentene. De siste ukene har de drevet byggevirksomhet på Nyhavna og nå sluttføres arbeidet.

 

Hvert år de siste 10-12 årene har Inntre AS og bransjen for øvrig med NTNU Wood/Tresenteret og TreFokus i spissen bidratt med trematerialer til arkitektstudentene på første året, slik at de kan bygge i full skala. Arbeidet omfatter både planlegging, tegning og bygging, slik at dette blir en «realistisk øvelse» hvor man erfarer å gå fra design til byggeri.  Oppgavene kan ha ulike innfallsvinkler, og i år er tema "Inkluderende møteplass" og en rekke installasjoner er nå under sluttføring. På grunn av koronasituasjonen ble studentene delt i grupper som arbeidet med god avstand ved siden av brannstasjonen på Nyhavna. De ferdige prosjektene blir flyttet ned til Nidelven i etterkant.

ark-1-1

Byggeriet som skal fungere som «møteplasser» består av en rekke selvstendige, mindre byggeprosjekter. Foto: NTNU Wood.

 

Dette er framtidens arkitekter og formgivere, og det er viktig at de får gode kunnskaper om bruken av alle typer materialer, ikke minst tre. Dette skal gjøre dem i stand til etter hvert å løse mer komplekse oppgaver i studiet og senere også som sentrale aktører i byggenæringen for å bidra til at den blir bærekraftig. Bruk av tre er viktig i denne sammenheng, men i dette inngår selvsagt også kombinasjoner med tre og andre materialer.

ark-1-31

De fleste av studentene har liten eller ingen byggerfaring før de starter, men kommer fort i siget som håndverkere. Foto: NTNU Wood.

 

Arkitektfakultet legger vekt på praktiske oppgaver gjennom hele studiet, og har utviklet en modell kalt «Live Studio». «Live Studio» er en fellesbetegnelse på prosjekter som tar utgangspunkt i faktiske problemstillinger, og som er utviklet i reell dialog med eksterne partnere.  Prosjektene er i all hovedsak i Norge og i de fleste av dem er det utstrakt bruk av tre. Se mer om Live Studio og prosjektene her: https://www.ntnu.no/ad/live-studio

 

TreFokus arbeider med bærekraftig bygg-, by- og stedsutvikling og har vært en sentral «spiller» i forhold til de siste 10-15 årenes positive utvikling på bærekraftig byggeri og bruk av tre i store byggeprosjekter. Når det gjelder skoler, omsorgsbygg og studentboliger begynner tre å bli et foretrukket materiale. Store næringsbygg og boligblokker i tre er også på vei til å bli interessante markeder. Samarbeidet med kompetansemiljøer som NTNU og studentene på ulike nivåer har vært og er en viktig faktor i denne sammenheng. Sammen med NTNU har skog- og trenæringen etablert NTNU Wood (www.ntnu.no/wood) , som skal være et knutepunkt og kraftsenter i denne sammenheng.

 

Aasmund Bunkholt, daglig leder TreFokus AS, universitetslektor NTNU og styreleder NTNU Wood.