0 x 0

Arnstad gir oss lønnsomhet


martin-hojem-anton-jensen-mmk-roar-melum-frode-moen-ole-bakke
Under pressemøtet ALLSKOG arrangerte 18.mars 2011 på Stjørdal, da Kleppa lovte forskriftsendringene i møte med tømmertransportørene i Transportselskapet Nord AS. Tilstedet var også Norges Lastebileierforbund og InnTre AS.


Økning av tillatt lengde fra 22 til 24 meter innebærer at reglene harmoniseres med svenske bestemmelser, og det vil også forenkle all transport rundt skogindustri som er lokalisert i grensetraktene både i Østfold, Hedmark og Trøndelag. Tømmertransporten har kjørt tømmer med en begrensning på lengde på maksimalt 22 meter siden 1982, og det har alltid vært for kort. Etter over 30 års frustrasjon blir endringene nå realisert.

Frode Moen, daglig leder i Transportselskapet Nord AS som kjører tømmer for ALLSKOG (nr 2 fra høyre på bildet) uttaler idag med stor glede;
-Dette er en revolusjon for tilrettelegging for tømmertransporten. Det betyr mye for effektivitet og gir tidsbesparelser ved lasting, men det viktigste av alt er at det gir økt trafikksikkerhet og en lettelse for sjåførene våre. Nå vil tømmeret bli liggende innenfor hengeren, og gi en mye bedre forutsetning for å unngå skader ved påkjørsler bakfra. 
- 24 meter vil også gi økt lønnsomhet både for skogeiere, transportører og industrien. Dette er en svært god nyhet!

 

17.juli 2012 kom høringssaken fra vegdirektoratet på de nødvendige endringene som trengs for at hverdagen for tømmertransportørene blir bedre. Endringene påvirker også kostnadene for tømmertransporten i svært positiv retning og trafikksikkerheten øker ift muliggjøring av bedre fordelig av tømmer mellom bil og henger!


Ut fra dagens lengdebestemmelser har deler av treforedlingsindustrien valgt å redusere største tømmerlengde til 5,2 m. Dette er gjort ut fra ønsket om at buntene på tilhengeren skal kunne lastes uten for store vanskeligheter. Siden massevirket skal flises opp, er det mulig å tilpasse lengdene på disse sortimentene. Sagtømmer er ikke delelig gods på samme måte som massevirke. Etterspørselen i markedet er størst etter lengder som er litt over to vanlige etasjehøyder, dvs. 5,2- 5,5 m. For at man skal kunne utnytte treet optimalt, kan sagtømmeret kappes i løpende lengder mellom 3,4 og 6,1 m. I de tilfeller det er stor andel lange lengder i et tømmerparti, må vogntoglengde være større enn 23 m for at lasting og tømmermåling skal kunne gjennomføres problemfritt.

At tømmerbilene nå kan kjøre med 24 meter istedet for 22 meter på mange strekninger vil bidra til at tømmertransportkostnadene ikke øker med 50%. Dette er en enormt viktig sak i verdikjeden i skognæringa.


foto-olav-heggo
Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) gir skognæringa transportlettelser som bidrar til økt lønnsomhet for skogeiere og skogindustrien. (Foto: SD)Vedlagt oppslag om frustrerte tømmertransportører i Trøndelag, som nå får de endringene de trenger.